Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o.
 

Javne nabavke

Odluke o direktnim sporazumima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rezervisanje parking mjesta za vozila Preduzeća za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rezervisanje parking mjesta za vozila Preduzeća za 2017. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Revizija finansijskih izvjestaja za 2016. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Zamjena kišne vertikale u zgradi "Prostor"
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rezervisanje parking mjesta za vozila Preduzeća za 2016. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kancelarijske police
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Revizija finansijskih izvjestaja za 2015. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Autokozmetika i motorna ulja za vozila Preduzeća
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka guma za vozila Preduzeća

Nabavka usluga izrade prostorno-planske dokumentacije i izrade projektne dokumentacije za objekte visokogradnje za 2019. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT2
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka usluga revizije projektne dokumentacije, projektovanja i nadzora elektroinstalacija i mašinske faze projekata za 2019. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT2
Odluka o poništenju postupka - LOT3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT4
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT5
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Geološke i geomehaničke usluge za 2019. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o poništenju postupka
Ponovno obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Geodetske usluge za 2019. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o poništenju postupka
Ponovno obavještenje o nabavci
Odluka o poništenju postupka

Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2019. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka kancelarijskog materijala za 2019. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka goriva za 2019. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti planskih dokumenata i projektovanja za 2018. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT2

Geološke i geomehaničke usluge za 2018. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Revizija projektne dokumentacije za 2018. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2018. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka kancelarijskog materijala za 2018. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka goriva za 2018. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Geodetske usluge za 2018. godinu

Obavještenje o nabavci
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Obavještenje o nabavci (Ponovni postupak)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Geološke i geomehaničke usluge za 2017. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Obavještenje o dodjeli ugovora

Revizija projektne dokumentacije za 2017. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2017. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka goriva za 2017. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka dva nova putnička terenska vozila putem finansijskog lizinga

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Zamjena vanjske aluminijske bravarije sa pripadajućim radovima u zgradi sjedišta Preduzeća

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka kancelarijskog materijala za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Geodetske usluge za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Servisiranje putničkih vozila za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Servisiranje računara, računarske opreme i kopir aparata za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Revizija projektne dokumentacije za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Nabavka goriva za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci
Ispravka obavještenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Geološke i geomehaničke usluge za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Ponovno obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka
Obavještenje o nabavci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Geološke i geomehaničke usluge za 2015. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (08.06.2015.)
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (14.07.2015.)

Nabavka goriva - Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.

Obavještenje o nabavci
Konkurentski zahtjev
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (06.05.2015.)
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Plan poslovanja - Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.

Plan poslovanja za 2018. godinu - JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.
Finansijski izvještaji za 2017. godinu sa izvještajem ovlaštenog revizora - JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu - JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.

Plan nabavki - Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.
Plan javnih nabavki za 2016. godinu JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.
Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2016. godinu
Plan javnih nabavki za 2015. godinu JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.
Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.12.2018. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (30.9.2018. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.5.2018. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (28.2.2018. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (30.11.2017. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.8.2017. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.5.2017. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (28.2.2017. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.11.2016. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.08.2016. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.05.2016. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (01.02.2016. godine)
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Pravilnik o direktnom sporazumu - Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o.