Opći podaci

Naziv preduzeća
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o.
Adresa
Mehmedalije Tarabara br. 15, 72 000 Zenica, BiH
ID broj
4218080080000
PDV broj
218080080000
Direktor
Mirsad Heleg, dipl.ing.arh.
Direktor poslovanja
preduzeća
Nijaz Suljić, dipl.ing.građ.

Direktor poslovanja
preduzeća
Fikreta Hodžbo, dipl.iur.


O nama

Preduzeće je registrovano za obavljanje arhitektonsko – inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje. Posjeduje ovlaštenje za izradu prostornih i urbanističkih planova Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ovlaštenje za izradu dokumenata za energetsku efikasnost (Modul 1), te ovlaštenje za izradu dokumenata za manje složene vodne projekte izdato od strane Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Usluge

U okviru registrovanih djelatnosti Preduzeće obavlja sljedeće poslove:

 • Izrada projektne dokumentacija za objekte visokogradnje i niskogradnje
 • Poslovi stručno – tehničkog nadzora nad izgradnjom objekata visokogradnje i niskogradnje
 • Izrada planske dokumentacije
 • Nadzor nad održavanjem javne rasvjete gradskih ulica i zelenila, komunalno – higijene, dekoracije grada na teritoriji Grada
 • Priprema tenderske dokumentacije za tendere koje objavljuje Grad Zenica


 • Izrada stručnog mišljenja i pružanje savjetodavnih usluga
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe investitora, pribavljanje svih saglasnosti i dokumentacije
 • Provodi postupke za naknadu štete nastale na javnoj rasvjeti, mobilijaru, drveću i sl.
 • Stručni poslovi iz osnova KGZ, KN, naknade za vatrogastvo i korištenje javnih površina
 • Upravljanje stanovima iz fonda KGZ

Preduzeće je od 23.03.2015. godine ovlašteno i za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, i to:

 • Izrada procjene ugroženosti od požara
 • Izrada plana zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu
 • Izrada općih akata zaštite od požara
 • Izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju
 • Izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine