Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o.

Reference

Projektovanje javnih objekata (prema godini završetka projekta):